Backend Geliştirici için Yol Haritası — Yazan Konusuyor Podcast

Yeni yazılıma atılıyorsanız ve backend alanının size uygun olduğunu düşünüyorsanız ya da uzmanlaşmak istiyorsanız kaçırmamanız gereken bir podcast bölümü ile karşınızdayım. Bu bölüm de bir yol haritası çıkarmak ve nasıl ilerleyebileceğiniz konularına ışık tutmaya çalıştım.

Bir çoğumuz iyi bir yazılım geliştirici olmak istiyoruz ve bunun için ciddi çaba sarfediyoruz. Bu yolda bazen önemli detayları kaçırıyor ve sadece iyi kod yazarak bu yolda çok büyük adımlar atabileceğimizi düşünüyoruz. İyi bir backend geliştirici olmak için sadece iyi kod yazmak yeterli olmaz. Peki nasil bir yol izlenebilir? Birlikte keşfedelim.

Geri bildirimlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum, keyifli dinlemeler :)

— Bana ulaşmak için: Twitter, Linkedin

— 1:1 görüşmeler için: Superpeer

https://gokhana.dev

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev