Dependency Inversion Prensibi Nedir ? (Kod örneğiyle) — SOLID

Gökhan Ayrancıoğlu
3 min readSep 11, 2019

--

Sınıflar arası bağımlılıklar olabildiğince az olmalıdır özellikle üst seviye sınıflar alt seviye sınıflara bağımlı olmamalıdır.

Dependency Inversion Yazılım Prensibi

Bir sınıfın, metodun ya da özelliğin, onu kullanan diğer sınıflara karşı olan bağımlılığı en aza indirgenmelidir. Bir alt sınıfta yapılan değişiklikler üst sınıfları etkilememelidir.

Yüksek seviye sınıflarda bir davranış değiştiğinde, alt seviye davranışların bu değişime uyum sağlaması gerekir. Ancak, düşük seviye sınıflarda bir davranış değiştiğinde, üst seviye sınıfların davranışında bir bozulma meydana gelmemelidir.

Peki, bütün bu sorunlardan kurtulmanın yolu nedir ?
Cevap: Dependency Inversion, yani üst sınıflar, alt seviyeli sınıflara bağlı olmamalı, çözüm ise her ikisi de soyut kavramlar üzerinden yönetilebilmelidir. Yüksek seviye ve düşük seviye sınıflar arasında bir soyutlama katmanı oluşturabiliriz.

Üst Seviye Sınıflar -> Soyutlama Katmanı -> Düşük Seviye Sınıfları

Bir örnekle anlaşılması kolay hale getirelim. Bir Notification sınıfımız olduğunu düşünelim ve bu sınıf aeracılığıyla Email ve Sms gönderebilelim.

Email gönderme işlemini yapabilen bir sınıfımız.

public class Email {

public void sendEmail() {
//Send emeail
}
}

Sms gönderebilen sınıfımız.

public class SMS {
public void sendSMS() {
//Send sms
}
}

ve bildirim göndereceğimizde ikisinide çalıştırmak amacıyla oluşturduğumuz bir Notification sınıfımız olmuş oldu.

public class Notification {

private Email email = new Email();
private SMS sms = new SMS();

public void sender() {

email.sendEmail();
sms.sendSMS();
}

}

Çok kötü gözükmeyen sınıflarımız var olmasına rağmen dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta daha var. Notification sınıfımız yüksek seviye bir sınıf olmasına rağmen daha düşük seviyeli olan Email ve SMS sınıflarına bağımlı halde. Sms ve Email sınıflarında yada metodlarındaki değişimler direkt olarak notification sınıfını da etkileyecektir. Yeni bir module eklendiğinde de notification sınıfımızda değişiklik yapmak zorunda kalacağız. Bu durumda Dependency Inversion prensibine aykırı hareket etmiş olduk.

Bütün SOLID prensiplerini düşündüğümüzde bu yapıya nasıl bir çözüm üretebiliriz ? Notification sınıfını sms ve email sınıfına bağımlılığını ortadan kaldırmak için bir soyutlama yapmalıyız. Bu çözümü uygulamak için Email ve Sms sınıflarınıda içeren bir interface yazarak başlayabiliriz.

public interface Message {
void sendMessage();
}

Email sınıfı ise Message sınıfını implement etmektedir.

public class Email implements Message {

@Override
public void sendMessage() {
sendEmail();
}

private void sendEmail() {
//Send email
}
}

Aynı şekilde Sms sınıfını da Message sınıfından implement edeceğiz.

public class SMS implements Message {

@Override
public void sendMessage() {
sendSMS();
}

private void sendSMS() {
//Send sms
}
}

Ve son olarak sıra, Notification classımızı yazmakta;

public class Notification {

private List<Message> messages;

public Notification(List<Message> messages) {
this.messages = messages;
}

public void sender() {
for (Message message : messages) {
message.sendMessage();
}
}
}

Artık email ve sms sınıflarıyla doğrudan bağlantılı olmayan ve soyut olarak tanımladığımız Message arayüzünü kullanan bir yapı haline getirdik. Yüksek seviye bir sınıfın alt seviye sınıflara olan bağımlılığını ortadan kaldırarak artık soyut katman üzerinden işlemleri yapabiliyoruz. Dependency Inversion prensibine uygun hale getirdiğimiz yapı ile birlikte, bağımlılıkları giderdik. Böylece Message sınıfı implement edilen yeni bir sınıfı Notification sınfıında değişiklik yapmadan kullanabileceğiz.

DIP, iyi dizayn edilmiş sınıflar, yüksek oranda ayrıştırılmış bağımlılıklar (loosely coupled) ve tekrar kullanılabilir kod parçaları elde etmek için kullanabileceğimiz basit ama güçlü bir programlama prensibidir.Kötü bir tasarımda, yüksek seviye sınıfı doğrudan kullanır ve büyük ölçüde düşük seviye sınıflarına bağlıdır.

Dependency Inversion Prensibi, SOLID yazılım prensipleri yazı dizisinde anlatılan beşinci ve son tasarım prensibidir, dolayısıyla bu yazı dizimizin sonuna geldik. Her bir prensip birbiriyle ilişkilidir ve bir yazılım geliştirme sürecinde, hepsi birlikte bir bütün olarak göz önüne alınmalıdır.

Not: Dependency inversion, Inversion of control prensibinin temel parçalarından biridir.

Inversion of control’ün detayları için;

--

--

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev