IIOT Nedir ? IIOT ve IoT arasında ki farklar Nelerdir ?

IIot vs IoT

Nedir IIOT tam olarak?

IIOT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti), IoT’nin üretim endüstrisine uygulanmış halidir, Azalan sensör ve internet maliyetleriyle IoT’nin endüstriye uygulanması, fabrikalara ilk başta bir takım maliyet gibi gözükse de büyük çaplı tasarrufa neden olacaktır. IIoT endüstriye en büyük etkisi; bağlantı, verimlilik, ölçeklenebilirlik, zaman tasarrufu ve maliyet tasarrufunu büyük ölçüde artırabilecek olmasıdır.

 • Fabrika ortamında bir dizi üretim bandı ve bu üretim bantlarında robot kollar, ısı ve şekillendirme kazanı ve kalite kontrol için son aşamada insanlar mevcut olsun.
 • Ham madde kalitesi her zaman aynı olmayacağı için bu yönetim henüz sistemsel olarak yapılamamaktadır.
 • Isı yönetimi hammaddeye göre ayarlanamaması nedeniyle bazı hammaddeler parçalanmakta ve ürün haline gelememektedir.
 • Ürünün insan gözüyle ve eliyle son halinin kalite kontrolü çeşitli olumsuzluklara ve kalite açısından eksikliklere neden olabilir.
 • Üretim bantları arasında ki geçişler, hızlı ve otomatik hale getirilip üretim kapasitesi artırılabilir.
 • Ham madde kalitesi kontrolü çeşitli cihazlarla sağlanıp otomatik hale getirilebilir. Böylece üretim için kullanılan enerji boyutu azalmış ve boşa kullanılan süre yok edilmiş olacaktır.
 • Isı yönetimi sensörler ile ölçülmüş hammadde değerlerine göre otomatik ayarlanarak buradaki kayıp ta önlenebilir hale gelecektir.
 • Ürün kalite yönetimi yine sensör ve cihazlar yardımıyla otomatik ölçülebilir hale gelecektir.
 • Üretim otomatik ve çevrim içi izlenebilir, yönetilebilir hale gelecektir.
 • İnsan gücüne gerek kalmayacağı ve çevrim içi yönetim sağlanacağı ve de cihazların yorulma gibi yâda mesai gibi durumları olmayacağını düşünürsek inanılmaz bir üretim maliyeti azalışı ve üretim kapasitesi artışı yaşanacaktır.
 • Ve Hatta makinaların durumunu bile kontrol edebilecek bir sistem haline gelebilir. Makinanın parçalarında ki sorunlar, eskilik durumları, yağ gibi makinanın verimli çalışmasını sağlayacak etmenleri de izleyip yönetebilir hale gelecektir.

Gelecekte IIOT?

İnsan gücünün yerini alacak bir ortam sağlayacak olması düşündürücü olsa da fabrikalar bunu direkt ele alma konusunda gecikmiyor. IIOT, gelecekte endüstriyel kurumları etkileyen başlıca trendlerden biridir. Üreticiler, piyasaya ayak uydurabilmek için IIoT ‘ye adapte olmak zorunda kalacaktır. Karanlık fabrika deyim olmak yerine gerçek olacaktır. Karanlık fabrika 7/24 üretimin olduğu kontrol amaçlı insanlar dışında kimsenin fabrika içerisinde bulunmayacağı ve bu yüzden ışığa da gereksinim duymayacağı fabrikalardır. Böyle bir gelecek bizi beklemektedir.

+-----------------------------+------------------------+
| IOT | IIOT |
+-----------------------------+------------------------+
| Devrimdir | Evrimdir. |
+-----------------------------+------------------------+
| Nesneler ile ilgilidir. | Veriler ile ilgilidir. |
+-----------------------------+------------------------+
| Özel bağlantılar içerir. | Daha Yapılandırılmış |
| | Bağlantılar içerir |
+-----------------------------+------------------------+
| Özel çözümler barındırır | Standartları vardır. |
+-----------------------------+------------------------+
| Veriler değişkendir. | Veriler keskindir ve |
| (Birçok nesne bağlanabilir) | limitleri mevcuttur. |
+-----------------------------+------------------------+

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev