Internet of Things (IoT) Gerçekten Nedir ?

IoT Nedir ?

IoT’nin Kullanım Alanları Nelerdir ?

Internet of Things’in bu kadar popüler olmasındaki ana neden ise; binlerce, hatta milyonlarca nesnenin internete bağlanabilmesi ile oluşacak durumdur. Internet of Things; Akıllı Şehirler, Endüstri 4.0, Akıllı Evler, Akıllı arabalar başta olmak üzere onlarca alanda kullanılmaktadır. Bütün bu anlatılanları ve Internet of Things’i açıklayabilecek ve bize ne kadar güzel bir dünya yarattığını ortaya çıkartabilecek ufak bir senaryo hazırladım.

Internet of things (IoT) için Gerçek Hayattan Bir Örnek;

internet of things senaryo
  • İlk olarak, gelecektesiniz ama bu örnekte yine de bir işte çalışıyorsunuz. İşten çıktığınızda telefonunuz arabanıza bilgi vermekte ve arabanız ona yaklaştığınızı bilip kendini çalışır konuma getiriyor,
  • Arabanız takviminizden sizin herhangi bir randevunuz ya da buluşmanız olmadığını bilip sizin eve gideceğinizi anlıyor ve size eve giden en iyi rotayı sunuyor.
  • Arabanız da akıllı evinizi bu konu hakkında bilgilendiriyor yani eve doğru gittiğinizi evinizde arabanızdan öğrenmiş oluyor. Hava sıcaklığına göre, klimalar aracılığı ile eviniz sıcaklığı size en uygun sıcaklığa ayarlıyor. Eve geldiğinizde ilk olarak hangi kahveyi içtiğinizi bilen kahve makinanız yaklaştığınız bilgisini alıp hazırlamaya başlıyor.
  • Eve girdiğinizde ışıklarınız açılıyor ve oluşan keskin kahve kokusundan kahvenizin hazır hale gelmiş olduğunu anlıyorsunuz.
  • Akşam yemeğini hazırladığınızda, buzdolabınız eksilen yiyecek ve içecekler için siparişinizi çoktan vermiş oluyor.
  • Kolunuzdaki akıllı bileklik yaşam koşullarınızı, vücut direncinizi ve bağışıklık verilerinizi bildiği için yorgunluğunuzu ölçebiliyor ve uyuma vaktinizin optimum saatinde size uyarı veriyor.
  • İyi bir uyku çekmeniz için, nefes alışverişiniz ve kalbinizin atış ritmine göre uyanacağınız zaman ayarlanıyor.
  • Uyandığınızda akıllı asistanınız havanın yağmurlu olduğu konusunda sizi uyarıp, akıllı bilekliğinizden gelen bilgilere göre hangi besinleri tüketmeniz konusunda sizi bilgilendiriyor.
  • Arabanız çıkış saatinize göre kendini hazırlıyor, havanın soğuk olacağını bilip sıcaklığını ayarlıyor ve yağmurlu havada trafiği kontrol ederek size işe gidiş için yine en iyi rotayı sunuyor.

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev