Inversion of Control ( IoC ) Nedir ve Avantajları Nelerdir?

Inversion Of Control (IoC)

Inversion of control bir yazılım tasarım prensibidir. Ioc ile Uygulama içerisindeki obje instance’larının yönetimi sağlanarak, bağımlılıklarını en aza indirgemek amaçlanmaktadır. Projeniz deki bağımlılıkların oluşturulmasını ve yönetilmesini geliştiricinin yerine, framework’ün yapması olarak da açıklanabilir.

Framework‘in üzerinde çalıştığımız da görülüyor ki; frameworkler birçok işi kendisi yapmakta ve bizim kodumuzu çalıştırmak için framework gerekli kaynakları ve çalışması gereken metotları oluşturup, yönetmektedir. Yazdığımız kod bloğu çalışacağı zaman, framework bizim kodumuzu çağırır ve çalıştırır daha sonra kontrol yeniden framework’e geçmesi olayının tümüne Inversion Of Control adı verilmektedir.

Bizim kod bloğumuz hariç, bütün her şeyin yönetimi framework tarafından kontrol edilmektedir. Örneğin; Spring ile basit bir not defteri uygulaması geliştirdik. Spring bir framework olduğu için bütün kaynakları kendisi ayarlayacak ve yönetecektir.Yani projeyi Spring başlatacak ve hazır olduğunda sizin kodunuzu çalıştıracaktır. Not defteri için bir kayıt oluşturduğunuzda sizin kodunuzu çalıştıracak ve sizin kodunuzun çalışması bittiğinde kontrolü yeniden Spring Framework’ü devralacaktır. İşte tam olarak bu olaya Inversion of Control denmektedir.

Inversion of Control’ün getirdiği avantajlar;

Inversion of control;

gibi mekanizmalarla uygulanabilir.

Dependency Injection Spring’in en önemli parçasıdır ve Inversion of Control’ün bir uygulama metotudur.

Dependency Injection nedir, nasıl uygulanır gibi konuları kod örnekleriyle birlikte anlatatım;

— Bana ulaşmak için: Twitter, Linkedin

— Kodlar konuşsun: Github

— 1:1 görüşmeler için: Superpeer

https://gokhana.dev

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev