Ne olacak bu layofflar? Layoff’da kalan olmak — Yazan Konuşuyor Podcast

Sizlere heyecanla paylaşmak istediğim yeni podcast bölümüm “Ne Olacak Bu Layofflar? Layoff’da Kalan Olmak” yayında! Bu bölümde, son zamanlarda gerçekleşen işten çıkarmaların nedenlerini ve nasıl yapıldığını ele alıyorum. Ayrıca, layoff’ların geleceği hakkında fikirlerimi paylaşıyor ve ne gibi değişikliklerin olabileceğini değerlendiriyorum.

Bölümü dinlemek için tıklayın

Bunların yanı sıra, işten çıkarma sürecinde kalanların yaşadıkları duyguları ve bu sürecin iş hayatları üzerindeki etkilerini de birincil ağızdan anlatıyorum. Giriş kısmındaki at yarışı benzetmesi ise iş dünyasındaki rekabetin artmasına ve işverenlerin daha sık işten çıkarma yapmasına atıfta bulunuyor.

Bölümü dinlemek için tıklayın

Geri bildirimlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum, keyifli dinlemeler :)

— Bana ulaşmak için: Twitter, Linkedin

— 1:1 görüşmeler için: Superpeer

https://gokhana.dev

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev