Zaman hep ilerliyor, sen yol alsan da almasan da

“The future starts today, not tomorrow.” — Pope John Paul II

Öyle beylik laflar etmeyeceğim, çoğumuz için harekete geçmenin aslında en büyük zorluk olduğunu varsayabilirim. Ama bütün kapıların harekete geçmekten açıldığını da inkar edemem. Harekete geçirici motivasyonu ise “zaman öyle de böyle de geçiyor” cümlesinden yola çıkarak sağlayabilirsiniz. Birçok makale ve yazının ortak noktası eyleme/harekete geçmekten çıkıyor. Kısa zaman önce okuduğum Hüseyin Polat Yürük’ün yazdığı “Daha verimli olmak için en basit çözüm” isimli bu güzel makalede onlardan biri.

“Time is what we want most but what we use worst.” — William Penn

Ben de her zaman bu yönetimi uygulayamıyorum. Ancak bazı zor zamanlarım da bu düşünce hep itekleyici bir güç oluyor. Yazı yazmaya ara verdiğim şu dönemde beni tekrar tetikleyen ve bu yazının ortaya çıkmasında ki en büyük neden de zamanın ben bu yazıyı yazsam da, Twitter ve Youtube’da zaman harcasam da geçeceğinin bilmem ve bu düşünceyle harekete geçmemdendir. Şimdi ise geriye baktığım belki birkaç kişiyi de olsa faydalı olabilecek, belki bir bakış açısı kazandırabilecek bir yazı ortaya çıkmış ve kendimi çok daha iyi hissetmiş olarak bulacağım.

just do it :)

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev